«Той світ» у східних слов’ян

восточные славяне

 

Мешканців з усього світу завше цікавило, що відбувається з людиною після сконання. А оскільки з небуття не повернулася ще жодна особа, кожен народ уявляв собі загробне життя по-своєму. Наприклад, східні слов’яни вважали, що душа відвідувала Землю тимчасово, для відбуття життєвих уроків, а потім крокувала далі у потойбіччя. Аби померлому не так важко було у Наві, у труну зазвичай вкладали якісь особисті речі, а саме поховання вбирали наче домівку.
У наш час більшість погребінь на території України, білоруського Полісся та прилеглих російських областей провадиться шляхом інгумації в землю. Раніше ж для спочилих будували невеличкі хатинки висотою до 1 метру, у які закладали начиння, одежу і навіть якусь їжу довготривалого зберігання. Звалися такі царини для мертвих домовинами.

Зміст:

Границя світів

Яв, Нав та Прав або Яво, Наво та Право – це три слов’янських світи, у яких перебували живі, мертві та боги. В уяві багатьох народів між Царствами померлих та живих обов’язково протікала ріка. Вона немов би вартувала, аби сконалі не мали змоги повернутись у Явь, а живі не дісталися до Наві раніше за потрібний час. У Древній Греції таку роль відігравала легендарна ріка Стікс, по якій човняр Харон перевозив мерців у нові землі. У наших предків така річка звалась Смородинкою. Іноді ще зустрічається назва Забуть-ріка. Через неї по Калиновому мосту духовні сутності похованих переходили у потойбіччя. Сама роздільна річка була вогняною, тож міст завше був в окалинах, мав високу температуру і звався тому Калиновим.

Цікаво! Мешканці білоруських земель на півночі України іноді помин справляють безпосередньо біля річки чи навіть на самому містку. Таким чином вони ментально допомагають своєму померлому родичу побороти полум’я Смородинки та без перешкод дістатись до Царства Померлих.

Важливим моментом світогляду слов’ян була роздільність усіх світів. Тільки но у певні дні року духовні сутності з Наві могли відвідувати своїх живих родичів, та й та зустріч відбувалась на кладовищі чи за запрошенням останніх. Радуниця, Дєди (Дзяди), Димитрівська субота та інші поминальні дні протягом року мають у собі відголосок язичницьких тризн.

похороны у славян

До синонімів Нави відносили також «Вирій» або ж «Ирій», що згодом трансформувався у «Рай». Це була так звана Обітована Земля, де духовні сутності померлих перебували до здобуття нового фізичного тіла. Сюди ж кожну осінь відправлялись перелітні птахи пережити морози, уповзали на зимівлю гади. Їх та впадаючих у сплячку тварин люди наділяли особливою могучою силою, за наявністю якої вони контактували з Цариною Мертвих. Навесні лелек та журавлів зустрічали з особливою шаною – а ну як вони принесли добру звістку від небіжчиків!

У древніх слов’ян не було розподілу на Рай чи Ад серед померлих. Яким би не було життя сконалої людини, які б проступки чи благі діяння він не вдіяв, він однаково мав змогу перевтілення у нову фізичну оболонку. Ніякі гріхи не заважали душі потрапити у Наво. Ідея спокутування померлим зажиттєвих поганих вчинків прийшла до наших земель з прийняттям віри християнської.

Погребальні звички

Погребальні традиції, що нині трактуються як християнські, насправді мають язичницьке коріння. Навіть сам термін «Православ’я» складається з двох слів «Право» та «славити» – тобто уславлення Праві, світу слов’янських богів.

  • Укладання ялиці на могилу. Зараз свіже поховання огороджують траурними вінками, виробленими на основі хвої чи її штучної імітації – йоржа. Такі ритуальні композиції слугували оберегом для душі спочилого від злих духів.
  • Укладання до труни недочитаної книги чи незакінченого шиття. Це стосується й інших виробів ручного мистецтва, які на момент смерті не були завершені. Вважається, нібито у загробному світі померлий буде продовжувати свою справу, бо інакше його зажиттєва місія залишиться недоконаною та він не зможе перевтілитись у новій іпостасі.
  • Вкладання до рук чи кишень померлого дрібних грошей. Згідно давніх вірувань небіжчик мав надати відкуп іншим мерцям на гробовищі за зайнятий клаптик землі. Мабуть цей звичай постав з випадків спучування ґрунту та прояву з-під землі домовини із померлим, який відбувався за погребіння на малій глибині.

Ритуальне бюро РЕЛІКВІЯ завжди готове допомогти вам з організацією похорону чи кремації. Повний комплекс послуг. Телефонуйте нам у будь-який час. Проконсультуймо. Допоможемо.